Jakttorn

 

 

 

 

NŠstan vid all typ av jakt Šr ett vŠlplacerat jakttorn en utmŠrkt tillgŒng. …verblicken frŒn tornet gšr att beslutet om skjutbart djur eller inte gŒr snabbare och blir sŠkrare. Ett bra stšd fšr vapnet ger ett trŠffsŠkrare skott och framfšrallt hšjs sŠkerheten vid jakten eftersom kulfŒnget blir betydligt bŠttre.

€r jakttornet dessutom utrustat med tak blir jakten mycket trivsammare vid dŒligt vŠder.

 

Jakttornen frŒn Torptorn Šr tillverkade med stor precision och noggrannhet och har en genomtŠnkt och stabil konstruktion.

De finns i flera utfšranden sŒsom sektionsbyggda i tre hšjder, standardtorn och drevjakttorn. Allt fšr att passa mot jaktmarkens fšrutsŠttningar och kundens šnskemŒl.

 

Samtliga jakttorn, utom drevjakttornet, Šr utrustade med torptorns omtyckta sittbrŠda som genom att sitthšjden gŒr att reglera ger en flexibel och bekvŠm skjutstŠllning anpassad efter skyttens fšrutsŠttningar.