Passet

 

 

 

 

Att anvŠnda Passet Šr ett snabbt, synnerligen enkelt och prisvŠrt alternativ att iordningstŠlla ett permanent eller tillfŠlligt pass.

Om dessutom en upphšjning i terrŠngen kan utnyttjas blir šverblicken och nyttan betydligt stšrre.

 

Passet Šr komplett med sittbrŠda, ryggstšd, och skjutriktningsmarkering.

 

Ršj av en yta pŒ ca 1,5 x 1,5 m. StŠll Passet pŒ plats sŒ att benen stŒr stadigt pŒ samma nivŒ.

Skruva fast skjutriktningsmarkeringarna, lŠgg pŒ sittbrŠdan och ett fŠrdigt pass Šr klart att tas i bruk.

OBS! MaskeringsnŠt ingŒr ej.

 

MŒtt ca 0,9 x 0,9 m, hšjd 1 m

Vikt ca 18 kg

 

Pris

750 kr, exkl. moms 600 kr per st.

 

En variant finns med skjutstšd Šven pŒ sidorna, varav en sida Šr šppningsbar fšr bekvŠmt insteg.

 

Pris

995 kr, exkl. moms 796 kr per st.